Duurzaam ondernemen is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Er zit te veel CO2 in de lucht en dit moet zo snel mogelijk verlaagd worden. Om de aanschaf van CO2-verlagende technieken te stimuleren en betaalbaar te houden, biedt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) aan. Met deze subsidie is het makkelijker om grote, duurzame projecten te bekostigen. Lees hieronder meer over wat de SDE++ subsidie precies is, aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke technieken u kunt toepassen om de subsidie te ontvangen.

Naast CO2-verlagende technieken vallen hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen, onder de SDE++ subsidie. Bij APSolar zijn we gespecialiseerd in het plaatsen van zonnepanelen en begeleiden we het gehele proces van a tot z. Neem contact op met een van onze adviseurs en vraag naar de mogelijkheden.

Wat is de SDE++ subsidie?

Als u zonnepanelen laat plaatsen en de SDE++ toepast, dan krijgt u per opgewekte kWh een vergoeding. Hoeveel subsidie u krijgt met het gebruik van een CO2-verlagende techniek, hangt af van hoeveel ton CO2-uitstoot u reduceert. Deze regeling is alleen bedoeld voor (non-)profitinstellingen en bedrijven in de volgende sectoren:

 • Landbouw
 • Industrie
 • Elektriciteit
 • Mobiliteit

SDE++ aanvragen 2021

Vraag de SDE++ subsidie aan via de website van de ROV. Krijgt u de subsidie toegekend, dan ontvangt u vergoedingen over een periode van 12 tot 15 jaar. De periode hangt af van welke CO2-verlagende techniek of hernieuwbare energiebron u toepast in uw bedrijf. U kunt de SDE++ subsidie in 2021 van 5 oktober tot en met 11 november aanvragen. In de aanvraagperiode worden 4 fases doorlopen en in iedere opeenvolgende fase wordt de grens van het subsidiebedrag verhoogd. Hiermee prikkelt de RVO bedrijven om projecten voor een lagere prijs aan te melden. Hierdoor maakt u meer kans om de subsidie ook echt toegekend te krijgen.

Fase Datums aanvraagperiode Grens subsidiebedrag (/ton CO2)
1 Van 5 oktober (9:00 uur) t/m 11 oktober (17:00 uur) 60
2 Van 11 oktober (17:00 uur) t/m 25 oktober (17:00 uur) 80
3 Van 25 oktober (17:00 uur) t/m 8 november (17:00 uur) 115
4 Van 8 november (17:00 uur) t/m 11 november (17:00 uur) 300

Categorieën en specifieke voorwaarden SDE++ subsidie

Hoofdcategorie Subcategorie
Hernieuwbare elektriciteit Osmose

Waterkracht

Wind

Zon

Hernieuwbare warmte (WKK) Biomassa (verbranding)

Compostering

Geothermie

Zonthermie

Hernieuwbaar gas Biomassa (vergassing)
CO2-arme warmte Aquathermie

Daglichtkas

Geothermie

Restwarmte

Warmtepomp

CO2-arme productie CO2-afvang en -opslag

Waterstof

Per subcategorie gelden weer andere voorwaarden. We adviseren u om ze goed te lezen en daarna pas een aanvraag te doen. Zo voorkomt u dat u een aanvraag doet zonder alle informatie te hebben. Bij APSolar leveren we zonnepanelen en warmtepompen waar u wellicht de SDE++ subsidie voor kunt aanvragen. Neem contact met ons op als u nog vragen heeft over onze duurzame producten.

Algemene voorwaarden SDE++ subsidie

De algemene voorwaarden gelden voor alle subcategorieën waarvoor u de SDE++ subsidie kunt aanvragen:

 • Enkel de bedrijven die CO2-verlagende technieken of hernieuwbare energiebronnen toepassen, mogen de SDE++ subsidie aanvragen. U bent een producent als u zelf de producten in gebruik neemt en exploiteert.
 • U mag voor iedere aanvraagperiode per hoofdcategorie 1 aanvraag indienen bij de RVO.
 • Een haalbaarheidsstudie is bij sommige categorieën verplicht. Hier moet ook een exploitatieberekening bij zitten.
 • U moet voldoen aan de vergunningseisen die gelden voor iedere productie-installatie die u in gebruik neemt. U moet deze vergunningen al hebben, voordat u een SDE++ subsidieaanvraag doet. U moet de vergunningen namelijk bij de aanvraag voegen.
 • Er zijn 4 fases waarin u de SDE++ subsidie kunt aanvragen. Hoe langer u wacht, hoe hoger het maximum fasebedrag is. De techniek die u toepast heeft ook een maximum basisbedrag. U mag beide bedragen niet overschrijden.
 • Maakt u gebruik van de SDE++ subsidie? U heeft dan geen mogelijkheid meer om gebruik te maken van de ISDE subsidie of de EIA subsidie. De RVO maakt echter een uitzondering voor een veldopstelling met zonnepanelen. Hier kunt u dan nog wel de EIA subsidie voor aanvragen. Als u meerdere subsidies ontvangt en dit leidt tot overstimulering, dan verlaagt de RVO de SDE++ vergoedingen.
 • Bent u niet de eigenaar van de locatie waar de CO2-verlagende techniek of hernieuwbare energiebron wordt toegepast? Om de productie-installatie te mogen neerzetten en gebruiken, heeft u toestemming nodig.
 • Wilt u een aanvraag doen voor het laten plaatsen van zonnepanelen of een andere hernieuwbare elektriciteitsbron? Stuur een transportindicatie mee, zodat voor uw locatie zeker is dat er transportcapaciteit beschikbaar is.

Realisatietermijnen zonnepanelen

Bij APSolar leveren we onder andere zonnepanelen en warmtepompen. Als u deze producten laat installeren, komt u wellicht in aanmerking voor de SDE++ subsidie. Voor het opwekken van zonne-energie moet u echter niet alleen voldoen aan de algemene voorwaarden, maar ook aan de realisatietermijnen:

 • Zon-PV < 1 MWp: 1,5 jaar
 • Zon-PV ≥ 1 MWp gebouwgebonden systemen: 3 jaar
 • Zon-PV ≥ 1 MWp niet-gebouwgebonden systemen: 4 jaar

Meer informatie over de regelingen

Als u meer informatie wilt ontvangen over onze duurzame producten of de andere regelingen, zoals de ISDE subsidie, de EIA subsidie, de KIA regeling, de POP3 subsidie of de Vamil regeling, neem dan contact op via de onderstaande button. Onze adviseurs voorzien u graag van advies en onze ervaren monteurs plaatsen vakkundig uw nieuwe zonnepanelen of warmtepomp.