Op 1 januari 2023 heeft de overheid een prijsplafond op de energieprijzen gezet. Dit prijsplafond moet de energierekening voor alle Nederlandse huishoudens betaalbaar houden. Maar hoe werkt dit prijsplafond nou precies? Schuilt er een addertje onder het gras? Kun je er met een dynamisch energiecontract van profiteren? In dit blog beantwoorden we deze vragen, leggen we uit hoe het dynamisch energiecontract werkt en hoe dit samen gaat met het prijsplafond.

Wat is een prijsplafond in de energiemarkt?

Een prijsplafond is een vooraf vastgesteld tarief. De hoogte van dit tarief wordt beslist door het kabinet. Dit tarief staat boven de afgesproken prijzen in uw energiecontract. Binnen de energiemarkt is er nu een vast tarief per verbruikte kuub gas (m3) en kilowattuur (kWh) stroom. De tarieven zijn nu:

  • € 0,40 per kilowattuur stroom | Dit geldt tot een maximaal jaarlijks verbruik van 2.900 kWh
  • € 1,45 per kuub gas | Dit geldt tot een maximaal jaarlijks verbruik van 1.200 m3

Gaat u over het maximaal jaarlijkse verbruik van het prijsplafond heen? Dan moet al het extra verbruik betaald worden volgens de contractprijs die de energieleverancier hanteert. Die prijs ligt vaak een stuk hoger.

Voorbeeld: U heeft aan het einde van het jaar 3.150 kWh verbruikt. Tot 2.900 kWh betaalt u € 0,40 per kWh. De prijs per kWh in uw energiecontract is € 0,55. De overige 250 kWh kost dus € 0,55 per kWh.

Bij overschrijding maximaal jaarverbruik

  Verbruik in kWh Te betalen
kWh binnen prijsplafond (€ 0,40/kWh) 2.900 kWh € 1.160,00
kWh buiten prijsplafond (€ 0,55/kWh) 250 kWh € 137,50

 

Totaal verbruik 2023 3.150 kWh € 1297,50

Hoe werkt een dynamisch energiecontract?

Een dynamisch energiecontract is eigenlijk het tegenovergestelde van een vast energiecontract. Het tarief voor stroom en gas is namelijk niet een vast bedrag. Het tarief dat u betaalt is de prijs voor stroom en gas die op dat moment geldt op de handelsbeurs.

Het tarief van stroom kan ieder uur veranderen. Over het algemeen is de stroom in de ochtend en avond aanzienlijk duurder dan overdag. In andere woorden: is er veel vraag, dan is het tarief hoog en visa versa. Het tarief voor gas wordt iedere ochtend om 6:00 uur vastgesteld. Dit tarief blijft 24 uur lang hetzelfde.

Wilt u de tarieven in de gaten houden en hierdoor eventueel besparen? Er zijn verschillende apps beschikbaar waarmee dit kan. Zo kunt u maximaal profiteren van het dynamisch contract. Een dynamisch contract vereist wel een slimme energiemeter in huis.

Voordelen van een dynamisch energiecontract

Het besparen van geld is het grootste voordeel. Dit kunt u onder andere doen door de energieprijzen op de handelsbeurs in de gaten te houden. Heeft u de mogelijkheid om op het midden van de dag een wasje te draaien of de vaatwasser aan te zetten? Dan kunt u hier al veel mee besparen.

De energieleverancier rekent bij een dynamisch energiecontract geen risico-opslag. Zo bespaart u, in vergelijking met een vast contract, ook veel geld. De leverancier heeft namelijk minder risico om te blijven zitten met duur ingekochte energie.

Risico’s en overwegingen van een dynamisch energiecontract

De zonnige kant van een dynamisch energiecontract is het besparen. Het is echter niet altijd mogelijk om te besparen als u een dynamisch energiecontract heeft. Hebben we in Nederland een koude winter? Dan zal het tarief voor stroom en gas waarschijnlijk flink stijgen. Dan betaalt u automatisch ook dat hogere tarief. Het hele aspect van besparen kan dan snel weg zijn. Daarnaast weet u niet hoe hoog de rekening precies zal zijn aan het einde van de maand. De rekening kan de ene maand lager zijn dan verwacht, maar de volgende maand ineens een stuk hoger.

Hoe werkt een dynamisch energiecontract met het prijsplafond?

U weet nu wat het prijsplafond en een dynamisch energiecontract zijn. Maar hoe werkt een dynamisch energiecontract dan binnen dit prijsplafond?

Voor wie geldt het prijsplafond?

Het prijsplafond geldt voor alle kleingebruikers in Nederland, ongeacht het type energiecontract. Wel zit er een verschil in berekening tussen de contracten.

Prijsplafond en vast contract

Bij een vast contract betaalt u de eerder benoemde tarieven mits u onder het maximale jaarverbruik zit (€ 0,40 per kWh stroom en € 1,45 per m3 gas).

Prijsplafond en dynamisch contract

Bij het dynamisch energiecontract wordt gewerkt met een gewogen gemiddelde. Uw stroomverbruik per uur wordt vermenigvuldigd met de prijs van een kWh die dat uur gold. De uitkomst hiervan wordt gedeeld door uw totale verbruik die maand. Uit deze berekening volgt een gewogen gemiddelde. Zit dit onder € 0,40 per kWh? Dan betaalt u het bedrag dat uit die berekening is gekomen. Bijvoorbeeld € 0,36 per kWh. Zit het gewogen gemiddelde boven het prijsplafond van € 0,40 per kWh? Dan betaalt u alsnog € 0,40 per kWh. Het overige bedrag wordt door de overheid bijgelegd.

Voor gas is de berekening hetzelfde, alleen wordt bij gas gekeken naar de prijs per dag. Het gewogen gemiddelde is uw verbruik vermenigvuldigd met de gasprijs per dag gedeeld door uw totale verbruik die maand.

Onthoud wel dat dit alleen geldt als u onder het maximaal jaarlijkse verbruik zit van 2.900 kWh en 1.200 m3. Zit u boven deze grens? Dan moet u het overige bedrag zelf betalen. Zit uw jaarlijks verbruik onder de grens? Dan krijgt u geld terug.

Moet u nu kiezen voor een vast of dynamisch contract?

Houdt u van zekerheid en wilt u geen verassingen zien op de energierekening? Dan is het vaste contract de beste optie. U weet namelijk voor een langere periode waar u aan toe bent zonder dat de energieleverancier de prijs aan kan passen.

Bent u bereid actief de tarieven in de gaten te houden? Dan kán het dynamische contract u geld besparen. U kunt bijhouden wanneer de tarieven laag zijn en op deze momenten de apparaten met het hoogste verbruik aanzetten, bijvoorbeeld met behulp van een timer als u op kantoor zit.

Houd er wel rekening mee dat prijzen soms enorm kunnen stijgen. Vanwege het prijsplafond is het risico om ineens enorm veel te moeten betalen momenteel laag. Toch is het handig om bij een dynamisch energiecontract altijd een kleine financiële buffer achter de hand te houden.

Hoe werkt een dynamisch energiecontract met zonnepanelen?

Om te weten te komen hoe een dynamisch contract werkt met zonnepanelen, moeten we u  uitleggen wat salderen is en hoe salderen werkt met een dynamisch contract.

Wat is salderen?

Als u zonnepanelen heeft, wekt u gedurende de dag stroom op. Het zal voorkomen dat u op een zonnige dag meer energie opwekt dan u verbruikt. U wordt dan in feite elektriciteitsproducent. De zonne-installatie zal altijd proberen de maximale hoeveelheid stroom te leveren ongeacht of u het gebruikt of niet.

Hoe werkt salderen?

Energie die u niet verbruikt zal via de meterkast teruggeleverd worden aan het stroomnet. Wat u teruglevert, wordt aan het einde van het jaar verrekend met uw verbruikte stroom. Dit wordt verrekend volgens dezelfde prijs per kWh die u heeft betaald. Salderen vereist wel een geschikte stroommeter.

Salderen met een vast contract

  Stroom in kWh € 0,40/kWh
Verbruikte stroom 2.700 kWh € 1.080 (2.700 x 0,40)
Teruggeleverde stroom 1.600 kWh € 640 (1.600 x 0,40)
Te betalen 1.100 kWh € 440 (1.100 x 0,40)

Hoe werkt salderen met een dynamisch energiecontract?

Als u een dynamisch energiecontract heeft en saldeert, dan gebeurt dit niet volgens een vast tarief. Omdat de inkoopprijzen van energie constant wisselen, geldt dit ook voor het bedrag dat u krijgt wanneer u stroom levert aan het net. Het ene uur kan de stroom die u teruglevert € 0,32 per kWh waard zijn, maar een uur later € 0,24 per kWh.

Het bedrag dat u terugkrijgt is inclusief energiebelasting die bovenop de prijs voor een kWh komt. Hier zit wel één regel aan. Als u op jaarbasis meer stroom teruglevert dan verbruikt, dan is er sprake van ‘overschot’. Het ‘overschot’ zijn alle kilowatturen die u meer teruglevert dan verbruikt. Dit ‘overschot’ kunt u ook salderen, maar hier krijgt u enkel het tarief per kWh voor exclusief energiebelasting. Per energieleverancier verschilt het hoe dit afgehandeld wordt.