Als inwoner van de gemeente Midden-Groningen kunt u voor maatregelen gericht op het opwekken van zonne-energie, een zonnelening aanvragen. Door deze lening te voorzien van een rentevoordeel wil de gemeente Midden-Groningen u financieel ondersteunen met het opwekken van energie. Deze lening is gebaseerd op het opwekken van zonne-energie.

U kunt de duurzaamheidslening aanvragen door het invullen van het aanvraagformulier.

Wilt u investeren in energiebesparing in uw woning maar heeft u daarvoor nu geen geld beschikbaar? Gaat u bijvoorbeeld uw zolder isoleren of zonnepanelen plaatsen?

https://www.snn.nl/particulier/stimuleringslening-gemeente-midden-groningen-2019

Dan kunt u mogelijk een Duurzaamheidslening afsluiten bij SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) via de gemeente Midden-Groningen. U leent dan tegen een lage rente geld om uw woning duurzamer te maken: 3% tot 4% lager dan de marktrente.

Er kan bijvoorbeeld een lening aangevraagd worden voor de kosten van installatie en aanschaf van:

* Zonnepanelen;

* Zonneboiler en/of overige duurzame technieken gericht op de winning van directe zonne-energie. Op de website van de gemeente Midden-Groningen vindt u meer informatie en anders kunt u terecht bij een van onze adviseurs