Regeling waardevermeerdering SNN

Ben je woningeigenaar in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade? Dan kun je gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering om jouw huis duurzamer te maken. Je kunt maximaal € 4.000 subsidie krijgen om zonnepanelen te installeren.

Ook als je gebruik maakt van de stuwmeerregeling en niet eerder gebruik hebt gemaakt van de waardevermeerderingsregeling kom je voor deze subsidie in aanmerking.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je hebt nog niet eerder gebruik gemaakt van de Waardevermeerdering die voor 2017 liep op je huidige adres;
  • Je hebt erkende aardbevingsschade van minimaal €1000 en bent in het bezit van één van de onderstaande bewijsstukken:
  • Een beslissingsbrief van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) waarin staat dat je tenminste €1000 euro erkende schade hebt, die is erkend op of na 19 maart 2018 (deze brief ontvang je na goedkeuring van het adviesrapport);
  • Een besluitbrief van de TCMG die je hebt ontvangen nadat je akkoord bent gegaan met de stuwmeerregeling;
  • Een aanbiedingsbrief oude schademelding van de NAM;
  • Een uitspraak van een rechter of de Arbiter Bodembeweging waarin is vastgesteld dat de schade van tenminste €1000 (categorie a of b) is erkend door bodembeweging als gevolg van gaswinning, op of na 1 januari 2016;
  • Een schaderapport van het Centrum Veilig Wonen (CVW) dat aantoont dat er sprake is van erkende aardbevingsschade (categorie a of b) van tenminste €1000, erkend op of na 1 januari 2016;
  • Een schaderapport van de NAM waarin is vastgesteld dat de schade, erkend op of na 1 maart 2018, het gevolg is van bodembeweging door gaswinning en minstens €1000 bedraagt.

Wij helpen je graag met de aanvraag voor subsidie.

Je bent van harte welkom bij ons in de showroom of bel ons op 0598- 47 00 50 voor meer informatie.